Cenník skipasov - Martinské hole ubytovanie - Martinky ubytovanie - Winter Park Martinky

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Cenník lyžiarskych lístkov v stredisku Winter Park Martinky
na Martinských holiach v zimnej sezóne 2020/2021


Prvý sneh do 24.12.2021

deti
junior
senior

dospelí
4 hodinový **
20,- €
24,- €
28,- €
popoludnie
predaj
od 11:30
20,- €
24,- €
28,- €
1 denný
24,- €
28,- €
33,- €
1 denný
rodinný
(2+1)*
-
-
76,- €
1 denný
rodinný
(2+2)*
-
-
86,- €
2 denný
-
-
-
Jednorázový
6,00 €
7,00 €
8,- €
Top sezóna
25.12.2021 - 9.1.2022

deti
junior
senior

dospelí
4 hodinový **
22,- €
26,- €
30,- €
popoludnie predaj od 11:30
22,- €
26,- €
30,- €
1 denný28,- €
32,- €
38,- €
1 denný rodinný (2+1)*
-
-
86,- €
1 denný rodinný (2+2)*
-
-
96,- €
2 denný
53,- €
60,- €
72,- €
3 denný
79,- €
87,- €
107,- €
4 denný
103,- €
114,- €
139,- €
Jednorázový
8,- €8,50 €
9,- €
Hlavná sezóna od 8.1.2022

deti
junior
senior

dospelí
4 hodinový **
20,- €
24,- €
28,- €
popoludnie
predaj
od 11:30
20,- €22,- €
25,- €
1 denný
25- €
28,- €
34,- €
1 denný rodinný (2+1)*
-
-
78,- €
1 denný rodinný (2+2)*
-
-
88,- €
2 denný
48,- €
52,- €
64,00 €
3 denný
70,- €
77,- €
93,- €
4 denný
92,- €
99,- €
121,- €
Jednorázový
6,00 €
7,50 €
8,- €
Sezónny neprenosný s foto 2021/2022
  • deti: 200,- €
  • junior / senior: 250,- €
  • dospelí:  300,- €

Všetky vydané skipasy sú neprenosné, platia iba pre jednu osobu.

ZDARMA:

  • deti do dňa dovŕšenia veku 6 rokov - len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov.
  • detský vlek - len pre deti do 12 rokov

*1 denný rodinný lístok (2 rodičia + 1 alebo 2 deti)
podmienkou predaja sú zhodné priezviská resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí , deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa
deti musia spĺňať podmienku dátumu narodenia od 1.1.2010 do 31.12.2015
bez predloženia dokladov nie je možné lístky vydať
na tieto lístky sa neposkytujú ďaľšie zľavy

**4 hodinový lístok platí 4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Platnosť končí po uplynutí času alebo skončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.

Zľavy:
  • Deti - zľavu môžu využívať len deti od dátumu narodenia 1.1.2010 do 31.12.2015. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť kartu poistenca.
  • Junior - zľavu môžu využívať osoby narodené od 1.1.2004 do 31.12.2009 a držitelia kariet EURO 26, preukazom ISIC, ITIC a ZŤP. Pri zakúpení sú povinní predložiť ID kartu resp. OP.
  • Senior - zľavu môžu využívať osoby do dátumu narodenia 31.12.1961. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť OP.
  • Región - platí na 1denný lístok dospelý po predložení OP s trvalým pobytom v meste Martin a 1denný zľavnený detský lístok po predložení karty poistenca.
  • Poskytnutá regionálna zľava je 10% v dňoch pondelok - piatok. Zľava sa neposkytuje počas TOP sezóny.


Ak v tomto cenníku nie je uvedené inak, zľavy nie je možné spájať a neplatia na rodinné a sezónne lístky. Ceny po zľave sa zaokruhľujú na 0,50 € smerom nahor.
Pri zľavnených lístkoch a sezónnych lístkoch je nutné sa preukázať pri nákupe alebo na základe výzvy kontroly platným OP resp. ID kartou, prípadne podľa typu zľavy EURO kartou mládeže, preukazom ITIC, ISIC, ZŤP.
V prípade nerešpektovania pravidiel uvedených v tomto cenníku prevádzkovateľ lístok odoberie alebo znehodnotí.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny.

Cena lyžiarskeho lístka zahŕňa poistenie zásahu Horskej záchranej služby, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhe vleku alebo Horskej záchrannej službe.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovolný termín v sezóne, ak nie je v prevádzke len niektoré z dopravných zariadení náhradu neposkytujeme. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

UPOZORNENIE:
Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov. Každý zákazník je monitorovaný systémom. Po zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na náhradu.

Plné znenie obchodných a reklamačných podmienok prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Winter Park Martinky

Návrat na obsah