Cenník skipasov - Martinské hole

Prejsť na obsah

Cenník lyžiarskych lístkov v stredisku Winter Park Martinky
na Martinských holiach v zimnej sezóne 201
8/2019


Prvý sneh  do 24.12.2019
deti
junior/senior
dospelí
4 hodinový **
14,00 €
16,00 €
19,00 €
popoludnie - predaj od 11:30
14,00 €
16,00 €
19,00 €
1 denný
17,00 €
20,00 €
23,00 €
1 denný rodinný (2+1)*
-
-
56,00 €
1 denný rodinný (2+2)*
-
-
66,00 €
2 denný
-
-
-
Jednorázový
3,00 €
3,50 €
4,00 €
Top sezóna  25.12.2019 - 7.1.2020
deti
junior/senior
dospelí
4 hodinový **
20,00 €
23,00 €
26,00 €
popoludnie - predaj od 11:30
20,00 €
23,00 €
26,00 €
1 denný24,00 €
27,00 €
32,00 €
1 denný rodinný (2+1)*
-
-
74,00 €
1 denný rodinný (2+2)*
-
-
84,00 €
2 denný
45,00 €
50,00 €
60,00 €
3 denný
67,00 €
72,00 €
89,00 €
4 denný
87,00 €
94,00 €
115,00 €
5 denný
107,00 €
115,00 €
141,00 €
6 denný
126,00 €
136,00 €
166,00 €
7 denný
145,00 €
155,00 €
191,00 €
Jednorázový
5,00 €5,50 €
6,00 €
Hlavná sezóna  8.1.2020 - 15.3.2020deti
junior/senior
dospelí
4 hodinový **
18,00 €
21,00 €
24,00 €
popoludnie - predaj od 11:30
18,00 €21,00 €
24,00 €
1 denný
21,00 €
24,00 €
29,00 €
1 denný rodinný (2+1)*
-
-
68,00 €
1 denný rodinný (2+2)*
-
-
78,00 €
2 denný
40,00 €
44,00 €
54,00 €
3 denný
58,00 €
64,00 €
78,00 €
4 denný
76,00 €
83,00 €
101,00 €
5 denný
93,00 €
102,00 €
125,00 €
6 denný
110,00 €
120,00 €
146,00 €
7 denný
126,00 €
137,00 €
167,00 €
Jednorázový
4,00 €
4,50 €
5,00 €
Jarná lyžovačka   od 19.3.2020
deti
junior/senior
dospelí
4 hodinový **
16,00 €
19,00 €
22,00 €
popoludnie - predaj od 11:30
16,00 €
19,00 €
22,00 €
1 denný
18,00 €
22,00 €
25,00 €
1 denný rodinný (2+1)*
-
-
60,00 €
1 denný rodinný (2+2)*
-
-
70,00 €
2 denný
29,00 €
37,00 €
43,00 €
3 denný
47,00 €
58,00 €
67,00 €
4 denný
61,00 €
76,00 €
87,00 €
5 denný
75,00 €
93,00 €
107,00 €
6 denný
88,00 €
110,00 €
126,00 €
7 denný
101,00 €
126,00 €
144,00 €
Jednorázový
4,00 €
4,50 €
5,00 €
Sezónny neprenosný s foto 2019/2020deti
junior/senior
dospelí
Sezónny neprenosný s foto200,00 €
250,00 €
300,00 €

Všetky vydané skipasy sú neprenosné, platia iba pre jednu osobu.

ZDARMA:
deti do 6 rokov - deti do dňa dovŕšenia veku 6 rokov len za podmienky, že služby využívajú výlučne v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov. (predloženie karty poistenca dieťaťa)
detský vlek - len pre deti do 12 rokov

*1 denný rodinný lístok (2 rodičia + 1 alebo 2 deti)

  • podmienkou predaja sú zhodné priezviská resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí, deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa
  • deti musia spĺňať podmienku dátumu narodenia od 1.1.2008 do 31.12.2013
  • bez predloženia dokladov nie je možné lístky vydať
  • na tieto lístky sa neposkytujú ďaľšie zľavy

**4 hodinový lístok  - platí  4 hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Platnosť končí po uplynutí času alebo skončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.

Zľavy:
Deti - zľavu môžu využívať len deti od dátumu narodenia 1.1.2008 do 31.12.2013. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť kartu poistenca.

Junior - zľavu môžu využívať osoby narodené od 1.1.2002 do 31.12.2007 a držitelia kariet EURO 26, preukazom ISIC, ITIC a ZŤP. Pri zakúpení sú povinní predložiť ID kartu resp. OP.

Senior - zľavu môžu využívať osoby do dátumu narodenia 31.12.1959. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť OP.

Región - platí na 1denný lístok dospelý po predložení OP s trvalým pobytom v meste Martin a 1denný zľavnený detský lístok po predložení karty poistenca. Poskytnutá regionálna zľava je 10% v dňoch pondelok - piatok. Zľava sa neposkytuje počas TOP sezóny.

Ak v tomto cenníku nie je uvedené inak, zľavy nie je možné spájať a neplatia na rodinné a sezónne lístky. Ceny po zľave sa zaokrúhľujú na 0,50 € smerom nahor.

Pri zľavnených lístkoch a sezónnych lístkoch je nutné sa preukázať pri nákupe alebo na základe výzvy kontroly platným OP resp. ID kartou, prípadne podľa typu zľavy EURO kartou mládeže, preukazom ITIC, ISIC, ZŤP.

V prípade nerešpektovania pravidiel uvedených v tomto cenníku prevádzkovateľ lístok odoberie alebo znehodnotí.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny.
Všetky lístky sú neprenosné.

Cena lyžiarskeho lístka zahŕňa poistenie zásahu Horskej záchranej služby, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhe vleku alebo Horskej záchrannej službe.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne, ak nie je v prevádzke len niektoré z dopravných zariadení náhradu neposkytujeme. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

UPOZORNENIE:
Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov.
Každý zákazník je monitorovaný systémom. Po zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na náhradu.

Plné znenie obchodných a reklamačných podmienok prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Winter Park Martinky

Návrat na obsah